Heidi Kauppinen

Titteli: Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
Puhelinnumero: 040 966 5826
Sähköposti: heidi.kauppinen@hippoterapiaklinikka.fi

Heidi työskentelee lasten ja nuorten parissa.  Heidillä on monipuolinen työkokemus ja erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat autismikirjo ja neuropsykiatriset oireet. Terapiassa etsitään ja harjoitellaan keinoja, joilla tuetaan arjen sujuvuutta, kuten toiminnanohjaus, itsetunto, hahmottaminen, hieno- ja karkeamotoriikka. Meidän kaikkien arki on erilaista, joten Heidi näkee työssään tärkeäksi sen, että terapian menetelmät ja tavoitteet suunnitellaan vastaamaan yksilöllisesti asiakkaan arkea, yhteistyössä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa.