Heidi Jokinen

Puheterapeutti, FM
044 986 9186
heidi.jokinen@hippoterapiaklinikka.fi

Heidi toimii lasten, nuorten ja aikuisten puheterapeuttina Tampereella. Lasten puheterapiassa Heidin mielenkiinnon kohteena ovat moninaiset puheen ja kielen kehityksen haasteet sekä vuorovaikutuksen ongelmat. Heidillä on lisäksi erityistä kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta (afasia, dysartria, apraksia, nielemisvaikeudet). Yksilöterapioiden ohella Heidi ohjaa myös ryhmiä.