Essi Virtanen

Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
050 309 8989 (Essi tekee Tampereella vain arviointeja ja ohjausta)
essi.virtanen1@mehilainen.fi

Essi on helposti lähestyttävä toimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja, jolla on kokemusta erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parista. Essin vahvuutena on luovuus, kehollisuus ja huumori sekä kyky kannustaa asiakasta hankalassakin tilanteessa. Hän on perehtynyt etenkin neuropsykiatrian ja psykiatrian puolelta, mutta hallitsee monipuolisesti eri terapian osa-alueita ja kehittää itseään työssään jatkuvasti. Erityisesti itse- ja tunnesäätelyn pulmat ovat lähellä hänen sydäntään. Essille tärkeää on koko perheen tukeminen, voimavarojen löytäminen sekä ilon ja toivon löytäminen arkeen.

Essin työparina toimii kuntoutuskoira Kuu, joka rakastaa ihan kaikenlaisia asiakkaita. Kuu ottaa lämmöllä vastaan, kuuntelee, rohkaisee ja kannustaa yrittämään parhaansa sekä voittamaan pelkonsa. Eläinavusteisuuden ja luonnon hyödyntäminen on tärkeä asia Essille.