Erja Segerstam

Toimintaterapeutti AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivinen lyhytterapeutti
puh. 040 3564585
erja.m.segerstam@mehilainen.fi

Asiakkaan toimintakyvyn ja oman näköisessä arjessa pärjäämisen tukeminen ovat kiinnostukseni kohteita. Toiminnallisin harjoittein sekä terapeuttisten keskustelujen kautta työskentelen asiakkaan rinnalla kulkien, häntä tavoitteiden mukaisessa muutoksessa tukien. Neuropsykiatrisesti (ADHD, Asperger) sekä psyykkisesti oireilevien eri-ikäisten lasten, nuorten sekä aikuisten auttaminen ovat erityisosaamistani. Lisäksi olen tottunut työskentelemään käytöshäiriöiden sekä motoriikan haasteiden parissa. Työskentelytapani on ohjauksellinen ja ratkaisukeskeinen. Toimin aktiivisessa yhteistyössä asiakkaan lähiverkoston kanssa ja teen vastaanottotyön lisäksi koti- ja koulukäyntejä sekä ohjaan ryhmätoimintaa.

Työssäni neuropsykiatrisena valmentajana ohjaan henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia haasteita arjen hallinnan alueilla, esim. toiminnanohjauksessa tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Eri-ikäiset asiakkaat, joilla on neuropsykiatrinen oireyhtymä tai arjessa näyttäytyviä piirteitä niistä (ADD, ADHD, Aspergerin syndrooma), hyötyvät neuropsykiatrisesta valmennuksesta. Valmennuksen tavoitteena on tukea asiakasta arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymisessä. Valmennuksen kautta tarjoan asiakkaalle ja hänen verkostolleen monipuolista tietoa ja käytännön keinoja sekä työkaluja erilaisiin pulmatilanteisiin. Ohjaan konkreettisten työkalujen tuella asiakasta hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan arjessa sekä motivoitumaan toimivien arjenhallintakeinojen löytämiseksi omaan elämäänsä. Ratkaisukeskeisen ajattelutavan kautta pyrin auttamaan asiakasta suhtautumaan myönteisesti oman arkensa haasteisiin ja rohkeasti kokeilemaan uusia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Toimin myös Oma väylä -kuntouttajana.

Työskentelykielet: suomi, ruotsi, englanti, ranska