Emmi Dahl

Toimintaterapeutti, toimintaterapeuttien tiimiyhteyshenkilö
Asiakaspalvelu 0400 916 960
emmi.dahl@mehilainen.fi

Työskentelen lasten ja nuorten parissa. Kokemusta on karttunut erityisesti neuropsykiatrisista ja psyykkisistä haasteista. Terapian toteutuksessa on tärkeää ottaa asiakkaan koko toimintaympäristö huomioon ja terapia toteutuukin usein vastaanottotilojen lisäksi asiakkaan arkiympäristössä. Toteutan niin yksilö- kuin ryhmämuotoista toimintaterapiaa. Täydennyskoulutusta olen hankkinut mm. tunnetaitojen ja itsesäätelyn tukemisesta sekä traumainformoidusta kohtaamisesta ja työotteesta. Toimintaterapeutin työn lisäksi työskentelen voimisteluseurassa psyykkisenä valmentajana.