Emma Saure

Titteli: Psykologi
Puhelinnumero: 044 303 5828
Sähköposti: emma.saure@hippoterapiaklinikka.fi

Emma on koulutukseltaan psykologi, joka tekee myös neurotieteen maisterin tutkintoa sekä jatko-opintoja psykologian alalta. Jatko-opintojen aiheena Emmalla on anoreksian neuropsykologiset piirteet. Emman osaamiseen kuuluvat psykologiset tutkimukset lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Tutkimuksissa voidaan selvitellä erilaisia oppimisvaikeuksia, kuten lukivaikeutta tai arvioida kouluvalmiutta. Emma tarjoaa myös psykologin tukikeskusteluja lapsille ja nuorille. Emmalle on tärkeää, että jokainen voi kokea tulevansa kohdatuksi ja arvostetuksi omana itsenään.