Emma Saure

Titteli: Psykologi
Puhelinnumero: 044 303 5828
Sähköposti: emma.saure@hippoterapiaklinikka.fi

Emma on koulutukseltaan psykologi, joka tekee myös neurotieteen maisterin tutkintoa sekä väitöskirjatutkimusta psykologian alalta. Emman tekee neuropsykologisesti orientoituneita psykologin tutkimuksia lapsille ja nuorille. Tutkimuksissa voidaan esimerkiksi selvitellä erilaisia oppimisvaikeuksia, keskittymisen haasteita tai arvioida kouluvalmiutta. Emma tekee myös ADOS-2-tutkimuksia kaiken ikäisille. ADOS-2-tutkimuksessa arvioidaan autismikirjon käyttäytymispiirteitä.