Emma Saure

Psykologi
Asiakaspalvelu 046 9201537
emma.saure@mehilainen.fi

Emman tekee neuropsykologisesti orientoituneita psykologin tutkimuksia lapsille ja nuorille. Tutkimuksissa voidaan esimerkiksi selvitellä erilaisia oppimisvaikeuksia, kielellisiä vaikeuksia, keskittymisen haasteita tai arvioida kouluvalmiutta. Emmalla on myös ADOS-2-koulutus. ADOS-2 on menetelmä, jolla kartoitetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteita. Emmalla on myös filosofian maisterin tutkinto neurotieteen pääaineesta. Tällä hetkellä Emma tekee väitöskirjatutkimusta laihuushäiriön neuropsykologisista piirteistä sekä on mukana tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan syntymänaikaisen hapenpuutteen vaikutuksia myöhempään neuropsykologiseen ja neurologiseen osaamiseen.