Elisabeth Nordenswan

Beteckning: Psykolog
Telefonnummer: Kunddbetjäning telefon: 050 324 8901
e-postaddress: elisabeth.nordenswan@hippoterapiaklinikka.fi

Elisabeth är en psykolog som jobbar med barn och unga. Hon gör huvudsakligen kognitiva och neuropsykologiska utredningar, som vid behov sker under en neuropsykologs handledning. Utredningsteman kan t.ex. vara svårigheter relaterade till inlärning eller koncentrationsförmågan, överaktivitet, eller utmaningar med skolgången. Elisabeth planerar utredningarna tillsammans med familjen, och hon beaktar i sitt arbete familjens och barnets/ungdomens helhetssituation. Elisabeth gör utredningar både på svenska och på finska. Hon har fördjupat sig i utvecklingen av barns självreglering, d.v.s. utvecklingen av förmågan att reglera känslor, uppmärksamhet och beteende.