Elisa Mäkitalo

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 040 535 1800
Sähköposti: elisa.makitalo@hippoterapiaklinikka.fi

Elisa työskentelee lasten ja nuorten puheterapeuttina. Hänellä on kokemusta lastenneurologisista asiakasryhmistä, kuten kielellisestä erityisvaikeudesta, monimuotoisesta kehityshäiriöstä, autismikirjon häiriöistä ja erilaisista oireyhtymistä. Elisa on innostava ja luova puheterapeutti, jolla on osaamista ja lisäkoulutusta myös lasten syömisvaikeuksista, suun alueen sensomotorisista pulmista, änkytyksestä, pragmaattisista vaikeuksista ja Voimauttava vuorovaikutus-menetelmästä. Elisa pitää työssään tärkeänä moniammatillisuutta sekä lapsi- ja perhelähtöisyyttä.