Elina Rinta-Homi

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: Asiakaskoordinaattori 050 348 3975
Sähköposti: elina.rinta-homi@hippoterapiaklinikka.fi

Elina toimii lasten, nuorten ja aikuisten puheterapeuttina. Hän on erikoistunut motorisen puheen tuoton vaikeuksiin, viivästyneeseen puheen ja kielen kehitykseen, kielellisiin erityisvaikeuksiin, äännevirheisiin, autismiin sekä kehityksellisiin häiriöihin ja kehitysvammaisuuteen.