Elina Mehtälä

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 050 570 5591
Sähköposti: elina.mehtala@hippoterapiaklinikka.fi

Elina työskentelee lasten ja nuorten puheterapeuttina. Hän on kiinnostunut erityisesti epäselvän puheen kuntouttamisesta (dyspraksia, fonologiset häiriöt, puhemotoriikan häiriöt, äännevirheet), mutta työskentelee monipuolisesti eri häiriöryhmien parissa. Erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC) ovat vahvasti mukana hänen työssään.
Pätevyydet : Oral Placement Therapy (Level 2) ja PROMPT (Level 1).