Elina Lumiaho

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 044 361 7642
Sähköposti: elina.lumiaho@hippoterapiaklinikka.fi

Elina on työskennellyt vuodesta 2011 yksityisellä sektorilla lasten puheterapeuttina. Elinalla on monipuolisesti kokemusta erilaisista puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kuntoutuksesta. Autismin kirjon häiriöiden sekä kuulovammojen kuntoutus kuuluvat Elinan erityisosaamis- ja mielenkiinnon kohteisiin. Autismin kirjon häiriöihin liittyen Elina on kouluttautunut käyttämään Picture Exchange Communication System (PECS 1 ja 2) sekä Pivotal Response Training (PRT) -kuntoutusmenetelmiä. Elina on lisäkouluttautunut myös mm. dyspraksian kuntoutukseen ja puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöön liittyen. Elinalla on Oral Placement Therapy (OPT, taso 1) -menetelmän pätevyys.

Elina pitää tärkeänä terapian toteutumista lapsen omassa ympäristössä, yhteistyössä vanhempien ja muiden lapsen lähipiiriin kuuluvien ihmisten kanssa.