Elina Isotupa

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 050 313 9442
Sähköposti: elina.isotupa@hippoterapiaklinikka.fi

Elina on puheterapeutti, joka työskentelee sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa. Toiselta koulutukseltaan hän on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Elinalla on kuntoutuskokemusta erityisesti lapsista ja nuorista, joilla on puheen, kielen ja kommunikaation haasteita, kuten kielellinen erityisvaikeus, lukemisen ja kirjoittamisen ongelmia tai autismin kirjon häiriö. Moniammatillinen työskentely sekä perheiden ja lähiympäristön ohjaaminen on osa hänen työnkuvaansa. Elina on työskennellyt useita vuosia kouluttajana maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa, joten myös monikielisten ja -kulttuuristen asiakkaiden kanssa toimiminen on hänelle tuttua.