Charlotta Heinonen

Toimintaterapeutti, AMK, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmenteja
050 350 5505
charlotta.heinonen@mehilainen.fi

Työskentelen Hipossa lasten ja nuorten toimintaterapeuttina. Olen työskennellyt eri ikäisten ihmisten kanssa, mutta vahvin kokemus minulla on lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioinnista sekä kuntoutuksesta. Toimintaterapeutin työn lisäksi olen työskennellyt päiväkoti- ja kouluympäristössä. Olen myös toiminut useita vuosia erityistä tukea tarvitsevien lasten henkilökohtaisena avustajana. Näiden kokemusten kautta ymmärrykseni lasten ja nuorten tavanomaisista toimintaympäristöistä on laajentunut. Olen myös tottunut hyödyntämään arjessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kommunikaatiokansiota. Asiakkaan yksilöllisen tukemisen lisäksi yhteistyö asiakkaan lähiverkoston kanssa on tärkeä osa toimintaterapiaprosessia. Minulle tärkeitä asioita terapiatyössä ovat muun muassa luottamussuhteen rakentaminen, asiakkaan toiveiden sekä tarpeiden keskiöön nostaminen sekä osallistumisen mahdollistaminen asiakkaalle merkitykselliseen toimintaan. Pyrin löytämään jokaisen asiakkaan vahvuudet, mahdollistamaan onnistumisen kokemuksia ja tukemaan asiakkaan osallisuutta toimintakyvyn rajoitteista huolimatta