Auli Ollila-Saarela

Puheterapeutti, FM
Yhteydenotot asiakaspalvelun kautta puh. 050 4497739
auli.ollila-saarela@mehilainen.fi

Puheterapeuttina työskentelen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Työkokemusta minulla on sekä alle kouluikäisten että kouluikäisten lasten kanssa työskentelystä erilaisissa kielellisissä vaikeuksissa (kehityksellinen kielihäiriö, puheen tuottamisen pulmat, valikoiva puhumattomuus ja äännevirheet) sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden arvioinnista ja kuntouttamisesta. Työskentelen lisäksi aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa sekä hoidan puheen sujumattomuuksiin liittyviä häiriöitä.

Kuntoutuksessa on tärkeää huomioida asiakkaan tilanne kokonaisuutena huomioiden kielellisten vaikeuksien lisäksi myös muut mahdolliset haasteet kuten tarkkaavuuden, keskittymisen, toiminnanohjauksen sekä hahmottamisen ja vuorovaikutuksen pulmat. Keskeistä perustaa kuntoutukseen luo mielestäni luottamuksellisen vuorovaikutuksen saavuttaminen sekä kuntoutujan myönteinen käsitys omien taitojen kehittymiseen.

Olen työskennellyt myös erityisopettajana ja täydennyskouluttautunut laajasti oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Erityisosaamista minulla on matematiikan erityisvaikeuksista. Työmenetelmiini kuuluu myös koira-avusteinen puheterapia. Teen sekä yksilö- että ryhmäkuntoutusta