Ari Vuokko

Psykoterapeutti, työnohjaaja, FM, amO
Asiakaspalvelu 044 951 2323
ari.vuokko@mehilainen.fi

Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä nuorten ja aikuisten parissa erilaisissa tehtävissä. Empatia ja myötätunto ovat lähtökohtinani kognitiivisessa integratiivisessa psykoterapiassa. Käytössäni ovat kolmen kognitiivisen psykoterapian aallon menetelmät, joita sovellan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Keskiössä ovat kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset, jotka luovat perustan vastavuoroiselle terapeuttiselle yhteistyölle. Parhaiten tavoitat minut sähköpostilla tai tekstiviestillä.