Ari Vuokko

Psykoterapeutti, työnohjaaja, FM, amO
044 951 2323
ari.vuokko@hippoterapiklinikka.fi

Arilla on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä nuorten ja aikuisten parissa erilaisissa tehtävissä. Empatia ja myötätunto ovat Arin lähtökohtina kognitiivisessa integratiivisessa psykoterapiassa. Käytössä ovat kolmen kognitiivisen psykoterapian aallon menetelmät, joita sovelletaan asiakkkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Keskiössä ovat kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset, jotka luovat perustan vastavuoroiselle terapeuttiselle yhteistyölle. Parhaiten tavoitat Arin sähköpostilla tai tekstiviestillä.