Anni Nora

Psykologi, PsM
Asiakaspalvelu 046 920 1537
anni.nora@mehilainen.fi

Anni tekee lapsille ja nuorille neuropsykologisesti orientoituneita psykologin tutkimuksia, joissa voidaan selvitellä mm. oppimisvaikeuksia, kielellisiä vaikeuksia tai keskittymisen haasteita, sekä ohjaus- ja tukikäyntejä näihin liittyen. Annilla on kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidosta. Hän on tottunut tekemään yhteistyötä vanhempien sekä varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa tukitoimien suunnittelussa. Muun työn ohessa Anni tekee myös tieteellistä tutkimusta kielellisistä kehitysvaikeuksista ja lukivaikeudesta.