Anna Sell

Toimintaterapeutti AMK
Asiakaspalvelu 046 920 1537
anna.sell@hippoterapiaklinikka.fi

Työskentelen Hipossa lasten ja nuorten toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta erityisesti neuropsykiatristen asiakkaiden, kuten autismin kirjon ja kehitysvammaisten, kanssa työskentelystä. Työssäni pidän tärkeänä jokaisen asiakkaan yksilöllisen kohtaamisen, luottamussuhteen rakentamisen ja asiakkaiden oman äänen kuuluvaksi saamisen. Kuntoutuksen tavoitteena on löytää yksilöllisiä ratkaisuja ja toimintamalleja asiakkaille sekä heidän lähiympäristölle. Minulla on myös kokemusta neuropsykiatrisesta perhetyöstä ja erilaiset vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja kuvien käyttö ovat tulleet työssä tutuksi.