Anna Dahlgren

Titteli: Puheterapeutti
Puhelinnumero: 040 578 6050
Sähköposti: anna.dahlgren@hippoterapiaklinikka.fi

Anna on puheterapeutti, jonka vahvuutena on lasten ja nuorten kohtaaminen terapiassa. Puheen ja kielen kehityksen lisäksi Anna toimii erityisesti äännevirheiden, fonologisten ongelmien sekä kehitysvammoihin ja vuorovaikutukseen liittyvien haasteiden parissa. Myös kuulovammapuoli on tullut tutuksi ja Anna hallitsee tukiviittomia.