Alisa Ikonen

Erikoispuheterapeutti, FL
Asiakaspalvelu 046 920 1537
alisa.ikonen@hippoterapiaklinikka.fi

Alisa on koulutukseltaan erikoispuheterapeutti (lastenneurologiset kielen, puheen ja kommunikoinnin häiriöt) ja tekee lasten ja nuorten kuntoutustyötä, arviointeja sekä toimii työnohjaajana. Alisa on erityisesti perehtynyt eri syistä johtuvien lasten vaikeiden kieli- ja puhehäiriöiden arviointiin ja kuntouttamiseen. Työnohjausta hän antaa yksilö-, pari- ja ryhmäohjauksena terveydenhuollon ammattilaisille. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa logopedian yliopisto-opettajana, mutta tekee arviointi- ja kuntoutustyötä sekä työnohjausta sivutoimisesti.