Mikko Kainulainen

Mikko on rakentanut henkilökohtaisia opintopolkuja erityisluokissa yläkoulun puolella peruskoulussa, maahanmuuttaja- ja Valma-koulutuksessa ammattikoulussa ja sairaalakoulussa. Mikolle keskeistä ohjauksessa ja oppimisessa…

Lue lisää

Henna Sairanen

Henna on työskennellyt erityisluokanopettajana kaikilla peruskoulun luokka-asteilla, sekä peruskoulussa, että kahdessa eri sairaalakoulussa. Erityisluokanopettajan työn lisäksi on toiminut myös konsultoivana…

Lue lisää

Anu Siekkinen

Anulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Anu tekee kognitiivisia ja neuropsykologisia tutkimuksia kaikenikäisille sekä työkykyarviointeja neuropsykologin ohjauksessa….

Lue lisää

Katja Juvonen

Yksilöterapia: aikuiset ja nuoret Erikoisala: Kriisi- ja traumatyö: kompleksoituneet traumat ja dissosiatiiviset häiriöt. Akuutit stressit, epämääräinen ahdistus, elämänhallinta, läheisen kuolema…

Lue lisää

Tarja Salonen

Teen ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Mehiläinen Terapiaklinikka Tampereella sekä etäyhtydellä muualle Suomeen. Terapiaan pääset ilman lähetettä. Keskustelun avulla voit selkeyttää mieltäsi vaivaavia…

Lue lisää

Henrietta Helander

Olen puheterapeuttiopiskelija ja työskentelen mielelläni lasten kanssa. Minua kiinnostaa erityisesti viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, äännevirheet sekä lukemisen ja kirjoittamisen haasteet….

Lue lisää

Anna Jäntti

Toimintaterapeuttina on parasta kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa! Työskentelen eri- ikäisten asiakkaiden kanssa kohtuvauvoista aikuisiin. Minulla on pitkä kokemus perheiden tukemisesta…

Lue lisää

Sadije Gashi

Jag jobbar med alla åldersgrupper från barn och äldre och även med alla typer av psykiska eller fysiska hinder. Mina…

Lue lisää

Riina Viitanen

Riina on hassutteleva ja heittäytyvä, mutta tarpeen tullen vakavoituva ja aidosti kuunteleva toimintaterapeutti. Kokemusta hänellä on eri-ikäisistä asiakkaista, mutta vahvin…

Lue lisää

Eeva-Liisa Liimatainen

Olen asiakkaan kokonaisvaltaisesti huomioonottava psykologi, jolla on pitkä työkokemus peruspalveluissa eri-ikäisten asiakkaiden, parien ja perheiden kanssa työskentelystä. Myös lasten ja…

Lue lisää

Pirjo-Riitta Viinikka

Monipuoliseen koulutustaustaani sisältyvät yo-merkonomin, sairaanhoitajan sekä terveydenhoitajan tutkinnot. Olen kouluttaja (Humak), masennuksen hoito -ohjaaja sekä suorittanut sosiaali- ja terveydenhuollon aine-…

Lue lisää

Miisa Syrjälä

Työskentelen toimintaterapeuttina lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Toimin myös Oma Väylä -kuntoutuksessa yhtenä moniammatillista tiimiä. Kohtaan asiakkaani aidosti, empaattisesti sekä…

Lue lisää

Milla Laitanen

Olen psykologi ja neuropsykiatrinen valmentaja, työskentelen lasten, nuorten sekä nuorten aikuisten parissa. Minulla on kokemusta niin neuropsykiatristen, kuin myös erilaisten…

Lue lisää

Kati Helin

Työskentelen toimintaterapeuttina lasten ja nuorten kanssa. Neuropsykiatrisen valmentaja -koulutuksen avulla olen pystynyt syventämään osaamistani neuropsykiatristen lasten toimintaterapiassa. Toimintaterapian lisäksi työskentelen…

Lue lisää

Maarit Rantanen-Lajunen

Olen tehnyt pitkän uran sekä lasten että aikuisten puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja opiskeluterveydenhuollossa. Työkieleni ovat suomi ja ruotsi. Olen laillistettu…

Lue lisää

Enja Ikäheimo

Ratkaisukeskeinen työtapa sopii työvälineeksi useimpiin tunne-elämän ongelmiin. Sen avulla voidaan nopeasti löytää ratkaisu esim. parisuhteen ongelmiin, erilaisiin tunteiden säätelyhäiriöihin tai…

Lue lisää

Maarit Pantsar

Olen neuropsykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, jonka erityisosaamista on ratkaisukeskeinen/kognitiivinen neuropsykiatrinen valmennus (nuoret/aikuiset). Työkokemusta löytyy ADHD-arvioista ja valmennuksesta sekä ADHD-psykoedukaatiosta erikoissairaanhoidosta ja…

Lue lisää

Kirsi Laitila

Kirsi on toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, opiskelut kognitiivisesta lyhytterapiasta ovat loppusuoralla. Kirsi työskentelee kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Kirsillä on pitkä…

Lue lisää

Johanna Eskeli

Olen työskennellyt puheterapeuttina kunnallisella ja yksityisellä puolella. Minulla on monipuolista kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aikuisasiakkaista…

Lue lisää

Anna Pietiläinen

Työskentelen toimintaterapeuttina lasten ja nuorten kanssa. Erityisosaamista olen hankkinut koulutusten kautta, ja Ndt-Bobath –terapeuttina olenkin syventynyt erityisesti neurologisten ja cp-lasten…

Lue lisää

Soile Tuovinen

Soile tekee neuropsykologisesti painottuneita psykologin tutkimuksia lapsille ja nuorille. Tutkimuksissa voidaan selvitellä esimerkiksi erilaisia oppimisvaikeuksia tai keskittymisen haasteita. Soilella on…

Lue lisää

Katja Jussila

Katja on neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, tutkija ja ADI-R -kouluttaja. Hän on suorittanut jatkotutkintonsa (FT) lastenpsykiatrialla ja hänen erityisosaamisaluettaan ovat kehityksellisten…

Lue lisää

Riikka Sipilä

Riikalla on yli 15 vuoden kokemus lasten kanssa työskentelystä. Hän on tottunut tekemään yhteistyötä vanhempien sekä varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa tukitoimien…

Lue lisää

Sonja Lähteinen

Sonja on keväällä valmistuva puheterapeuttiharjoittelija, joka ottaa mielellään vastaan kaikenikäisiä itsemaksavia asiakkaita. Aiempaa kokemusta hänellä on erityisesti lasten kanssa työskentelystä,…

Lue lisää

Samuel Keskinen

Samuel on avoimen positiivisesti asioihin suhtautuva ihminen. Samuel on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), pääaineena sosiaalityö. Tällä hetkellä Samuel tekee myös…

Lue lisää

Julia Kasurinen

Julia on erityisesti nuorten kanssa työskennellyt psykologi, jonka erityisalaa on tarjota asiakaslähtöisesti tukea omien elämän arvojen kirkastamiseen ja mielenterveyden haasteiden…

Lue lisää

Anni Nora

Anni tekee lapsille ja nuorille neuropsykologisesti orientoituneita psykologin tutkimuksia, joissa voidaan selvitellä mm. oppimisvaikeuksia, kielellisiä vaikeuksia tai keskittymisen haasteita, sekä…

Lue lisää

Tarja Vainio

Minulla on liki 25 vuoden kokemus erilaisia oppimisen vaikeuksia ja neuropsykiatrisia haasteita omaavien lasten ja nuorten opettamisesta ja ohjaamisesta. Myös…

Lue lisää

Kaisa Ronkainen, psykologi

Kaisa on psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä mm. koulupsykologina ja lastenneurologialla. Kaisa…

Lue lisää

Sari Hakio

Sari on  helposti lähestyttävä toimintaterapeutti sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja,  joka  työskentelee  lasten ja nuorten parissa niin yksilö- kuin ryhmäterapeuttina. Sari työskentelee asiakaslähtöisesti asiakkaan vahvuudet esiin nostaen. Tärkeä osa toimintaterapiaa on yhteistyö asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa…

Lue lisää

Kirsi Raatikainen

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK) ja suuntautumiseni on mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö. Pohjakoulutukseltani olen lastenhoitaja. Työkokemusta minulla on kertynyt yli 20…

Lue lisää

Hanna-Mari Hiltunen

Hanna-Mari on iloinen ja huumorintajuinen toimintaterapeutti. Hänellä on kokemusta kaikenikäisistä kuntoutujista, ja erityisesti neuropsykiatrisista asiakkaista.  Lähtökohtana kuntoutukselle on kuntoutujan omat…

Lue lisää

Katja Jauhiainen

Katjalla on 15 vuoden toimintaterapeutin työkokemusta vauvasta vaariin, vuosien osaamista aikuisten psykiatriasta ja neurologiasta. Hänellä on monipuoliset ja luovat menetelmät…

Lue lisää

Miika Roivainen

Miika on psykiatrinen sairaanhoitaja ja hän on suorittanut erityistason perheterapeutin opinnot. Miikalla on kokemusta yksilö, pari- ja perheterapeuttisesta työskentelystä ja…

Lue lisää

Tarja Maaninen

Tarjalla on pitkä kokemus toimintaterapiasta. Hän on aiemmin työskennellyt aikuisten kanssa ja sieltä siirtynyt lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Hän on myös…

Lue lisää

Johanna Huttunen

Johannalla on työkokemusta sekä lasten ja nuorten että aikuisten toimintaterapeuttina. Hän on valmistunut toimintaterapeutiksi (AMK) vuonna 2005, jonka jälkeen työkokemusta…

Lue lisää

Ninni Lindroos

Työskentelen puheterapeuttina Kemiönsaaren, Sauvon ja Paimion alueilla. Kuntoutan pääasiassa lapsia, joilla on erilaisia kielen ja puheen kehityksen tai vuorovaikutuksen pulmia….

Lue lisää

Auli Ollila-Saarela

Puheterapeuttina työskentelen mielelläni kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Työkokemusta minulla on sekä alle kouluikäisten että kouluikäisten lasten kanssa työskentelystä erilaisissa kielellisissä vaikeuksissa…

Lue lisää

Eveliina Rauhala

Eveliina on tällä hetkellä vanhempainvapaalla.   Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten puheterapeuttina Tampereella ja lähikunnissa. Erityisiä mielenkiinnon kohteitani ovat kuulovammat,…

Lue lisää

Anna-Kaisa Keränen

Anna-Kaisa on iloinen ja rauhallinen toimintaterapeutti, jonka erityisosaaminen on lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä. Anna-Kaisa lähestyy asiakkaiden tilannetta aina kokonaisvaltaisesti,…

Lue lisää

Pentti Suorsa

Olen perheterapiaan erikoistunut psykoterapeutti. Minulla on useamman vuoden työkokemus työskentelystä perheiden kanssa. Tapaamiset pyrin järjestämään eri kokoonpanoissa, että jokaisen perheenjäsenen…

Lue lisää

Roosa Kristeri

Olen psykoterapeuttiopiskelija (integratiivinen aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapia viitekehyksenä). Pohjakoulutukseltani olen sosiaalipsykologi, yhteiskuntatieteiden maisteri sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Minulla on työhistoriaa…

Lue lisää

Tiina Konu

Tiina on psykologi ja opiskelee kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Hän on työskennellyt aikuispsykiatrialla vakavista psyykkisistä häiriöistä sekä erilaisista ahdistuneisuushäiriöistä ja pakko-oireista…

Lue lisää