13.02.2018

Elämänpolkuja

Olen kohdannut työssä ja elämässä monenlaisia ja –ikäisiä ihmisiä, jotka kaikki voivat opettaa sekä minulle, että monelle muulle kokemustensa kautta  erilaisia asioita siitä,  milloin elämänpolut ovat menneet synkimpään metsään, tai kun ne johdattavat kohti kauneimpia maisemia. Usein kauneimmat maisemat avautuvat vasta pitkien ja vaikeiden sivupolkujen kautta. Kuten elämässä yleensä, välillä tulee eksymisiä reitiltä,  joskus on pimeämpää ja toisinaan taas valoisampaa.

Tehdessäni etsivää nuorisotyötä kohtasin usein nuoria, jotka olivat syystä tai toisesta tippuneet yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle ja osallistumisesta mihinkään. He olivat tippuneet ulos oman elämän syrjästä ja menettäneet elämän kiintopisteet sekä merkitykselliset asiat. Kaikkein ikävintä oli se, että he olivat luopuneet toivosta, joka on kuitenkin se kannattelevin asia elämässä, uskaltaisin väittää.

Siihen, kuinka päätyy tilanteeseen, jossa oma elämänpolku hiipuu, voi olla monta syytä ja seurausta. Joka tapauksessa vastoinkäymiset ylittävät yksittäisen ihmisen vastaanottokyvyn. Kuka tahansa meistä ”tavallisista” ihmisistä voi olla jonakin päivänä tuossa tilanteessa. Silloin tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, jotka auttavat ihmistä takaisin kiinni omaan elämään ja arkeen. Toimintaterapia on yksi esimerkki, joka auttaa ihmistä takaisin omalle elämänpolulle.

Mielestäni kohtaamani nuoret osoittivat etenkin sen, että mikä merkitys ihmisen kuntoutumisprosessissa on ympäristöllä, tukiverkostolla, omalla motivaatiolla, sekä mielekkäällä tekemisellä omassa arjessa. Nämä seikat korostuvat myös toimintaterapiassa. Jos ihmiseltä puuttuvat sosiaaliset kontaktit, ihminen kokee tutkitustikin yksinäisyyttä, joka puolestaan voi olla merkittävä tekijä mielenterveydellisten ongelmien syntymisessä. Jos arjesta puuttuu mielekäs tekeminen, elämän tarkoituksellisuuden kokemus voi puuttua. Jos ihmisen motivaatio hiipuu tai puuttuu, katoaa arjesta päämäärät.

Juurikin näiden asioiden vuoksi, sillä keitä ihminen kohtaa, voi olla hyvinkin suuri merkitys. Motivaatio toki on sisäsyntyistä, eikä kukaan toinen voi toiselle motivaatiota ylhäältäpäin antaa. Uskon kuitenkin vahvasti ja olen myös kuntoutustyössä huomannut, että nimenomaan yhdessä toimiessaan, asiakas ja terapeutti saattavat yhdessä luoda arkeen juuri ne toimivat käytänteet, uudet mielenkiinnon kohteet tai herätellä vanhat innostukset tai kipinät uudelleen käyttöön.

Elämänpolkuja ristii rastiin, kohti mielekästä ja merkityksellistä arkea yhdessä tehden.

Terveisin Piia

Piia on Jyväskylän Hippo Teamin uusin jäsen ja aloittaa toimintaterapeuttina 1.3.2018. Hän työskentelee lasten, nuorten ja aikuisten parissa ja hänen erikoisosaamistaan ovat mielenterveydelliset, neuropsykiatriset ja neurologiset haasteet. Piian palvelualueita ovat Jyväskylä, Joutsa, Korpilahti, Laukaa, Hankasalmi, Lievestuore, Muurame ja Uurainen.

Piian yhteystiedot löydät täältä!