Toimintaterapia

Voit varata ajan toimintaterapiaan tai tutkimukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Voit myös soittaa suoraan toimintaterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia.

Jyväskylän toimintaterapeutit Tampereen toimintaterapeutit Turun toimintaterapeutit Helsingin toimintaterapeutit

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa eli osallistumisessa omaan elämään ja sen valintoihin. Toimintaterapian perustana on näkemys ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa tulevaisuuteensa, terveyteensä ja hyvinvointiinsa tekemisensä ja omien valintojensa kautta. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee olemaan oman elämän aktiivinen toimija. Tavoitteena on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Lähde: Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Miten toimintaterapia auttaa?

Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Toimintaterapian keinoja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi voivat olla esimerkiksi asunnon muutostöiden suunnittelu, apuvälinetarpeen arviointi, psykososiaalisten taitojen harjoittelu tai arjen toimintojen harjoittelu. Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaan lähiympäristöä (perhettä, avustajia, hoitajia) asiakkaan arjen omatoimisuuden tukemiseen. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla asiakas löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan, viettämään vapaa-aikaa ja leikkimään. Lähde: Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Kuka voi antaa toimintaterapiaa?

Toimintaterapiaa voi antaa henkilö, jolla on toimintaterapeutin ammattitutkinto ja oikeus käyttää Valviran myöntämää toimintaterapeutti (AMK) -ammattinimikettä. Toimintaterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä; www.valvira.fi/ … Julkiterhikki)