Puheterapia

Voit varata ajan puheterapiaan tai tutkimukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Voit myös soittaa suoraan puheterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia.

Jyväskylän puheterapeutit Tampereen puheterapeutit Turun puheterapeutit Helsingin puheterapeutit

Mitä on puheterapia?

Puheterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on auttaa puhe- tai kielihäiriöistä lasta tai aikuista. Asiakkaan haasteet voivat ilmetä kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai aiheutua myöhemmästä vammasta tai sairaudesta. Puheterapia on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kehittämistä ja käsitteiden selkiyttämistä.

Miten puheterapia auttaa?

Mikäli asiakas ei kykene kunnolla kommunikoimaan puheen avulla, tutustuttaa terapeutti hänet puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin ja apuvälineisiin, kuten (tuki)viittomiin, esine- tai kuvakommunikaatioon. Nykyisin turvaudutaan myös paljon teknisiin apuvälineisiin kuten tietokoneisiin ja Ipadiin. Terapian harjoitteet ja käytännöt vaihtelevat asiakkaan iän sekä puheen- ja kielenkehityksen tilan, viivästymien ja poikkeavuuksien mukaan.

Kuka voi antaa puheterapiaa?

Puheterapiaa voi antaa henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta (FM, logopedian koulutusohjelma) ja oikeus käyttää Valviran myöntämää puheterapeutti-ammattinimikettä. Puheterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä; www.valvira.fi/ … Julkiterhikki).