Psykoterapia

Voit varata ajan psykoterapiaan tai tutkimukseen asiakaspalvelustamme tai yhteydenottolomakkeen avulla. Voit myös soittaa suoraan psykoterapeuteille tai laittaa heille sähköpostia.

Jyväskylän psykoterapeutit Tampereen psykoterapeutit Turun psykoterapeutit Helsingin psykoterapeutit

Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen hoitavaan vuorovaikutukseen. Sillä voidaan hoitaa monenlaisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten masennusta, ahdistuneisuutta, psyykkisiä traumoja, juuttunutta surua, sopeutumisvaikeuksia (esim. vaikean sairauden toteamisen jälkeen) ja persoonallisuuden kehityksen häiriöitä. Psykoterapiasuuntauksia on useita, esimerkiksi kognitiivinen, psykodynaaminen ja ratkaisukeskeinen psykoterapia. Suuntausten taustateorioissa, toimintamalleissa ja tekniikoissa on eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Psykoterapiassa on keskeistä terapeutin ja asiakkaan välinen kommunikaatio. Lasten psykoterapiassa keskeinen elementti on myös leikki. Kaiken ikäisten kanssa voidaan käyttää keskustelun lisäksi monenlaisia toiminnallisia tekniikoita. Psykoterapian asiakkaana voi olla yksilö, perhe tai ryhmä.

Miten psykoterapia auttaa?

Keskeisimpiä hoitavia elementtejä kaikissa psykoterapiamuodoissa ovat luottamuksellinen yhteistyösuhde, toiveikkuuden ylläpitäminen, psykoedukaation antaminen sekä asiakkaan rohkaistuminen käsittelemään vaikeita asioitaan ja harjoittelemaan itsesäätelyn taitoja arjessa. Tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen ja oiretiedostuksen lisääntyminen sekä muutokset  ajatusmalleissa, tunteiden prosessoinnissa ja käyttäytymisen säätelyssä. Psykoterapiassa asiakas voi myös oppia ymmärtämään paremmin muita ihmisiä sekä toimimaan ihmissuhteissaan uudella tavalla.

Kuka voi antaa psykoterapiaa?

Psykoterapiaa voi antaa henkilö, jolla on psykoterapeuttikoulutus ja oikeus käyttää Valviran myöntämää psykoterapeutti-ammattinimikettä. Psykoterapeutilla on aina myös soveltuva sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutus (esim. psykologi, lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä). Psykoterapeutti on Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä;  www.valvira.fi/ … Julkiterhikki).